Hagvall Data AB har beslutat att samarbeta med det lokala föreningslivet där barn/ungdomar lär sig
goda värderingar och utövar fysisk aktivitet och koordination.
Förutom att barn/ungdomar mår bättre av att idrotta så tror vi även på att skolarbetet fungerar bättre.
Hagvall Data AB vill verka i sammanhang där barn/ungdomar får en god vägledning i sin uppväxt.

För närvarande sponsras
Kode IF