• Volvohandelns Utvecklingsbolag AB - Gemensam Information till alla återförsäljare i Sverige och Norge.
  • Upnet Security - Övervakning/Larm system. Använt bl a på fängelse och sjukhus.
  • Ericsson Telecom - Service Provisioning, utvecklat tjänster för att styra AXE växeln.
  • Västtrafik - Försäljningssystem av magnetkort.
  • Telia - Förvaltning av telia.se samt deras kundtjänstapplikation.
  • Volvo Cars - Utveckling/förvaltning av system för administration av bilarnas programvara och versioner.
  • DigiExam - Utveckling av MacOS X applikation för digitala tentamina.
  • Volvo Cars - Anpassning av system till molnlösning för laddning av bilars programvara.
  • Volvo Cars - Digitala signaturer för bilars programvara.