• I branschen sedan 1986.
  • Erfarenhet från intensiv driftsmiljö.
  • Inser problematiken att gå från en testfas till produktion
  • Projektmetodik som SCRUM men tycker att dedikerade kollegor är det viktigaste
  • Objektorienterade programspråk som Java, Objective-C med sina klassbibliotek
  • Java EE, Websphere Applikationserver, JBoss, Tomcat
  • JPA, JDBC, SQL mot databaser som Oracle, Oracle RDB, Frontbase mm
  • Vana vid operativsystem som Windows, MacOS X, Unix, OpenVMS
  • Integrationer med JMS, Webservice, VCOM
  • Utvecklingsmiljöer Eclipse, Xcode(Mac och Iphone applikationer)